Metodický pokyn k vyhl.372/2001

  1. ARTAV
  2. Metodický pokyn k vyhl.372/2001
ostatni

Text otázky

V současnosti nás firmy zabývající se rozúčtováním tepla nutí k rozúčtování nákladů za teplo nejen podle vyhl.372/2001 ale i podle metod.pokynu MMR č.28203/2002 -71 k § 4 odst.4 ze dne 19.12.2002.Musí tento pokyn dodržovat SVJ ?A jak je to u družstva - vlastníků bytů ?Předem děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Vyhláška 372/2001 je stejně závazná pro všechny majitele vícebytových domů sústředním vytápěním, ať jde o jednotlivé osoby právnické či fyzické, nebo odomy ve společném vlastnictví více osob, případně sdružených dospolečenství, nebo družstev.Metodický pokyn nepatří k závaznému textu vyhlášky, ale je pouze návodem,jak ustanovení vyhlášky plnit, případně jaká zjednodušení jsou považována zapřípustná. Metodický pokyn nemůže být v rozporu s ustanovením vyhlášky. Jepouze pomocným, nezávazným pokynem.