metodika měření tepla v bytech

  1. ARTAV
  2. metodika měření tepla v bytech
ostatni

Text otázky

Dobrý den pane -gašt-e,zajímala by mně jasná odpověď na dotaz z 8.3.2014 od p.Josefa čecha, tj.......zda je měření tepla v pomocí teplotních senzorů na stěnách v souladu s platným zákonem....citace.Prosím o odpověď kterou jste nedokončil a zajímá i mně.(Ano - ne - proč).Odpovědi na tuto otázku se od jednotlivých oponentů rozcházejí!!!Děkuji za odpověď . Jonáš.

Odpověď na otázku

Pokud požadujete jednoznačnou odpověď, pak zní: Ne! Tento systém není v souladu s novelou zákona č. 406/2000Sb., která vyšla pod číslem 318/2012Sb. a v § 7, odst. 4,písm. a stanovuje „(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinnia) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,Energetický zákon tepelné zařízení také jednoznačně definuje tak, že: „tepelným zařízením je zařízení připojené na zdroj či rozvod tepelné energie určené pro rozvod a spotřebu tepelné energie v objektu nebo jeho části“.Vnitřním tepelným zařízením tedy nejsou stěny či stropy místností, na které se umísťují teplotní senzory dennostupňových systémů.Mimo to, pro hospodařená s energií je rozhodující sledovat spotřebu tepla dodávaného do objektu záměrně pro jeho vytápění a nikoli vnitřní teploty místností, kterých mohlo být dosaženo i jiným způsobem z vnitřních i vnějších vedlejších zdrojů tepla. A na druhé straně, nadměrným větráním lze snížit vnitřní teploty i při trvalém dodávání tepla naplno pracujícími tělesy ústředního vytápění.

Menu