metodika měření tepla v bytech

  1. ARTAV
  2. metodika měření tepla v bytech
ostatni

Text otázky

Je metodika měření tepla v denostupních pomocí teplotními senzory umístěnými na stěnách v souladu s platným zákonem? Děkuji za rychlou odpověď.

Odpověď na otázku

Pokud jde o váš dotaz, pak zákon č. 318/2012 Sb. (novela zákona č.406/2000Sb.) v § 7, odst.4, písmeno a) toto stanovuje jasně :(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinnia) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Menu