Metodika počítání korekce u vytápění

  1. ARTAV
  2. Metodika počítání korekce u vytápění
legislativa

Text otázky

Dobrý den, mám dotaz, jakým matematickým způsobem se počítá korekce v bytovém domě. Dle legislativy se určí průměr spotřeby na m2. Existují 2 mantinely a to -20% a +100%. Těm co jsou svým průměrem pod -20% korekce zvedne uměle průměr na oněch -20% a mají "doplatek" a vytvářejí nějaký objem peněz. Ti kteří jsou nad horní hranicí +100% padají na hranici +100% a dostávají "příspěvek " na vytápění. Ti co jsou mezi -20 a +100 jsou počítáni jak? Z tabulky kterou mám od SVJ: z celkového počtu bytů je 57 bytů pod hranicí -20%, 3 byty nad hranicí +100% a 103 bytů mezi. Jak se jim rozpočítává ona korekce?

Odpověď na otázku

Postupuje se podle pokynů uvedených v zákoně 67/2013 Sb. a postupu v Metodickém pokynu MMR:

Od celkových nákladů na vytápění domu se odečtou částky účtované uživatelům bytů, kteří byli pod dolní a nad horní hranicí. Tyto zbývající náklady se rozdělí na ostatní byty za zachování základní složky nákladů stanovené všem bytům při prvním rozúčtování. Jinak řečeno: Od celkových nákladů domu se odečtou jednak částky určené jako limitní ( 80% resp. 200% průměrných nákladů na 1m2 ZPP, jednak základní složky nákladů na ostatní byty a zbývající částka se rozdělí jako spotřební náklady podle náměrů měřičů tepla nabo indikátorů topných nákladů.

Pokud při tomto druhém kole rozúčtování se nějaký byt dostrane opět mimo tolerance limitů, upraví se mu vyúčtování na hodnotu limitu a celý postup se opakuje s novým rozúčtováním pro zbývající byty

-japo-

Menu