Metodika-postup rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Metodika-postup rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

V první fázi rozúčtování nákladů na teplo se vypočte základní a spotřební složka - zjistí se které bytové jednotky jsou pod 80% popř. přes 200% průměrných nákladů na m2 a upraví se jejich celkové náklady na tyto mezní hodnoty. Pak se náklady těchto jednotek sečtou, tato suma se odečte od celkových nákladů domu a zbytek celkových nákladů se má dále rozúčtovat na zbylé byty dle zákona (tak hovoří vyhláška-zjednodušeně).Ale jak dál postupovat ve druhé fázi výpočtu? Se zbytkem celkových nákladů se pracuje jako v první fázi? Tedy určí se NOVÁ ZÁKLADNÍ i spotřební složka atd.... viz výše, a nebo se ZÁKLADNÍ složka PONECHÁ ve výši z první fáze výpočtu a přepočte se jen spotřební složka nákladů?... Oba způsoby vedou k rozdílným výsledkům. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

B) je správně – základní složka zůstává stejná a upravuje se jen spotřební složka nákladů.Lze to najít v upravené verzi Metodického pokynu MMR, který byl uveden na stránkách MMR 1.2.2017.

Menu