Metodika rozúčtování náladů

  1. ARTAV
  2. Metodika rozúčtování náladů
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím Vás, je možné, aby rozúčtování nákladů na vytápění a TUV nájemcům jednotlivých prostor ve 100% nebytovém objektu (měřidla ÚT ani TUV pro jednotlivé nájemce nelze instalovat) bylo v nájemních smlouvách, uzavřených dle zák.č. 116/1990 Sb. v platném znění, sjednáno vzájemnou dohodou, např. pouze podle velikosti pronajaté plochy? Nebo je postup podle vyhl.č. 372/2001 Sb. právně závazný a jedině přípustný a výše uvedená ujednání v náj.smlouvách by tudíž byla neplatná? Lze v tomto případě požádat o povolení výjimky ze závazného postupu dle citované vyhlášky a jakým způsobem? Děkuji Vám.

Odpověď na otázku

Podle stanoviska právníků na MMR je vyhláška 372/2001Sb. kogentním předpisem a nelze její pravidla měnit dohodou zúčastněných stran.Kontrolou dodržování energetických předpisů je pověřena Státní energetická inspekce. Na ni se obaťte s případným dotazem na udělení výjimky.Současně ale musím konstatovat, že za nedodržení ustanovení vyhlášky372/2001 nejsou zákonem stanoveny žádné sankce. Jediné riziko vidím v tom, že některý z uživatelů prostor nebude s rozúčtováním spokojen a soudně se bude domáhat dodržování vyhlášky.