Metodika rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Metodika rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Rád bych se zeptal, jaká se používá metodika pro výpočet pří rozúčtování nákladů na teplo nejsou – li poměrová měřidla umístěna na jednotlivých radiátorech v místnostech bytu, (zohledňují vlastní polohu bytu).Problém je tom, že vyúčtovaní za služby neobsahuje (opakovaně každoročně) korekčními koeficienty místnosti, zohledňující polohu bytu. Ani není patrno zda je vůbec zohledněna poloha bytu.Bydlím v bytě kde každý byt v domě má jeden měřič jednotek spotřeby tepla pro celkovou spotřebu tepla bytu.Jak je v tomto případě zohledněna poloha bytu ?Který způsob rozúčtování nákladů, je přesnější a vhodnější pro stanovení výše nákladů na teplo ?

Odpověď na otázku

Podle vyhlášky MMR č. 372/2001Sb. §4, odst. 3. by měla být poloha bytu zohledněna stejným způsobem, jako když jsou indikátory na otopných tělesech.Rozúčtování podle bytových měřičů tepla je přesnější, protože měřič registruje i teplo předávané trubkovým rozvodem tepla v bytě, zatímco při stoupačkových rozvodech není teplo ze stoupaček registrované indikátory na tělesech. Pokud jde o zohlednění polohy bytu v objektu je toto závislé na tom, zda bytový měřič tepla (kalorimetr) je fakturačním měřidlem, kdy uživatel bytu má uzavřenou smlouvu na dodávku tepla s dodavatelem a v tomto případě není poloha bytu zohledněna. Pokud tento bytový měřič tepla je pouze podružným měřidlem, pak by při rozúčtování nákladů měla být poloha bytu v rozúčtování nákladů na vytápění zohledněna.