Meziroční srovnání nákladů na topení

  1. ARTAV
  2. Meziroční srovnání nákladů na topení
ostatni

Text otázky

Dobrý den, rád bych provedl meziroční srovnání nákladů na topení za účelem posouzení dopadů některých úsporných opatření. Otázkou ale je, jak zohlednit "tuhost" zimy v jednotlivých letech. Mohu stanovit průměrnou teplotu (jednak máme vlastní denní měření v kotelním deníku, jednak by se asi dalo něco sehnat od čHMÚ), ale jak na jejím základě přepočítat ty náklady? Existuje nějaká obecně uznávaná metoda?

Odpověď na otázku

Porovnání jednotlivých období z hlediska náročnosti na vytápění se provádí podle celkového počtu denostupňů.Každý den je počet denostupňů stanoven rozdílem průměrné venkovní teploty v daném dnu a průměrné vnitřní teploty Ti. (užívá se Ti=19st.C).Celkové oficiálně publikované počty denostuňů D za poslední čtyři roky jsou: rok D 2005 30552006 29642007 28732008 2969za rok 2009 mám údaj jen za první pololetí: 1690 denostupňůPokud budete sledovat topná období jsou údaje následující: období D2005/06 32972006/07 23622007/08 31312008/09 2992Potřeba tepla je vždy úměrná počtu denostupňů D za dané období.