Možná sleva?

  1. ARTAV
  2. Možná sleva?
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Bydlím v nástavbě městského panelového domu (5.patro).Nástavba byla realizována před 10 lety. Okna máme dřevěná, absolutně netěsnící.v loňském roce byla vyměněna okna všem ostatním nájemníkům (byla samozřejmě starší),kromě nástaveb. Připadá mi, že jsme tím znevýhodněni ohledně tepelných ztrát. Tím, že pod místo nás byla dříve střecha a je další izolace,nejsme vytápěni a ni od spoda, takže co si nevytopíme, nemáme. Máme nějakou šanci mít slevu na teplo nebo požadovat také alespoň nová okna?Dům je města. Děkuji

Odpověď na otázku

Z vašeho dotazu není jasné, zda jsou ve vašem domě instalovány bytové měřičetepla nebo indikátory vytápění na otopných tělesech. Pokud nejsou,platívšichni jen podle plochy bytu a k žádnému znevýhodnění nedochází. Pokud se uvás rozúčtuje teplo diferencovaně, podle měřené či indikované spotřeby, jepovinností majitele domu provádět rozúčtování tak, aby objektivně vyššíspotřeba tepla v nástavbě neznamenala vyšší náklady pro uživatele těchtobytů. (Viz §4.,odst.(3) vyhlášky 372/2001Sb.)