MT v bytech, ověřování

  1. ARTAV
  2. MT v bytech, ověřování
ostatni

Text otázky

Dobrý den, u jedné z odpovědí k MT (kWh) jsem zaznamenal text (26.10.2009)..... povinností vlastníka objektu je zajišťovat jejich periodické úřední ověřování každé 4 roky .... Který zákon nebo prováděcí vyhláška ustanovuje povinnost vlastníka, že kalorimetry v bytech, které jsou vždy pouze poměrová měřidla je nutné po 4 letech ověřovat? Byli jsme informováni, že nutnost ověřování je stanovena zákonem pouze u fakturačních MT dodavatele tepla. Děkuji.

Odpověď na otázku

Byli jste informováni mylně. Povinnost periodického ověřování se týká všechstanovených měřidel. Bez platného ověření je nelze používat ani pro poměrovérozdělování nákladů. Povinnost je stanovena zákonem o metrologii č.505/1990Sb. v platném znění a vyhláškou MPO č. 345/2002 Sb.