Musí být na patě domu měřidlo TUV?

  1. ARTAV
  2. Musí být na patě domu měřidlo TUV?
ostatni

Text otázky

Bydlím o panelovém domě vlastněném formou RPG. Teplou užitkovou vodu do mého i sousedních domů dodává teplovodem firma Dalkia. Domnívám se, že na patě domu není umístěno měřidlo odebrané teplé vody. Chtěl bych vědět, zda existuje nějaká zákonná povinost na patu domu umístit měřidlo odebrané teplé vody a v případě že ne, jakým způsobem jsou vypočítávány ztráty na teplovodu

Odpověď na otázku

Zákonná povinnost existuje a vyplývá ze zákona č. 458/2000Sb. §78 odst.1 -„§ 78 Měření (1) Povinností držitele licence na výrobu a držitele licence na rozvod jedodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat a účtovat podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajůvlastního měřicího zařízení, které na svůj náklad osadí, zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje správnostměření v souladu se zvláštním právním předpisem12). Odběratel má právo na ověření správnosti odečtu naměřenýchhodnot. U domovní předávací stanice lze instalovat měření12) tepelné energie na vstupu nebo navýstupu z domovní předávací stanice. Novela tohoto zákona číslo 670/2004Sb. v odst.6, §78 stanovila termín nainstalaci měření množství teplé užitkové vody spotřebované v objektu a to do5 roků, tedy do 31.12.2009.Další novela tohoto zákona číslo 158/2009Sb., posunula termín instalace do 1.9.2011. Pokud jde o způsob výpočtu ztrát na teplovodu budete muset tuto otázkupoložit vašemu dodavateli tepla či teplé vody.

Menu