Musí být v místě odběru vodoměr?

  1. ARTAV
  2. Musí být v místě odběru vodoměr?
ostatni

Text otázky

Mám řádně uzavřenou smlouvu o dodávce pitné vody s Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Ve smlouvě je uvedeno účtování dle směrných čísel (paušál) což mi vyhovuje. Vodoměr nainstalovaný není. Společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. mě nutí k instalaci vodoměru s tím, že ruší ke dni 15.2.2008 možnost zjišťování množství odebírané vody dle směrných čísel. Má společnost právo nutit odběratele k instalaci vodoměru a jednostranné změně smlouvy?V odůvodnění se uvádí že "Způsob zjišťování množství odebírané vody dle směrných čísel může mít diskriminující charakter vzhledem k ostatním odběratelům vody, u nichž vodoměr osazen je."Považuji jednání společnosti za protiprávní. Mám pravdu?

Odpověď na otázku

Účtování dodávek vody podle směrných čísel je pouze nouzové a většinou dočasné řešení, pokud z nějakých důvodů nelze účtovat podle vodoměru.Dodavatel vody má právo účtovat dodávky podle vodoměru, ale dodávka, instalace a pravidelné ověřování vodoměru je jeho povinností. Po odběrateli může požadovat jen úpravu rozvodu vody tak, aby instalace vodoměru byla technicky možná.Podmínky účtování dodávek vody z veřejných vodovodů jsou stanoveny zákonem č. 274/2001 Sb. v § 16 a 17, kde je mimo jiné uvedeno, že je poviností odběratele na vyzvání dodavatele upravit vnitřní rozvod pro umožnění instalace vodoměru.