Musí platit teplo v patře kde nejsou radiatory

  1. ARTAV
  2. Musí platit teplo v patře kde nejsou radiatory
ostatni

Text otázky

sousedí jen z vytapěným prostorem podlahou v horním patře budovy.Ma se rozučtování týkat celé ploch m2nebo jen spodní časti budovy ,kde jsou radiatory .Do nákladu se započitava i výměnník ,nebo je to režie majitele objektu.

Odpověď na otázku

Ano,dle § 6, odst. 2 vyhlášky č. 372/2001Sb. se na byty a nebytové prostoryodpojené od vnitřního rozvodu vytápění rozúčtovává základní složka nákladůmezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahovéplochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové plošebytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.Započitatelná podlahová plocha se v tomto případě vypočte dle přílohy č. 1,část A) 2. Tedy vynásobením koeficientem 0,1, protože místnosti v nichž neníumístěno otopné těleso jsou začleněné v objektu tak, že s místnostmi sotopným tělesem přímo sousedí jednou stěnou (podlahou).Plocha předávací stanice (místnosti s výměníkem) není započitatelnoupodlahovou plochou bytu nebo nebytového prostoru.