Musí účetní firma brát na zřetel vaše zákonná pravidla ???

  1. ARTAV
  2. Musí účetní firma brát na zřetel vaše zákonná pravidla ???
ostatni

Text otázky

Moje otázka vychází ze skutečnosti, že naše účetní firma zřejmě vaše zákonná pravidla vůbec nezná nebo pokud je zná, tak je nerespektuje a nedodržuje !!!Již třetím rokem nám nechce naše účetní firma vzít v úvahu, že dostává od firmy, která nám dělá odečty, zkreslené podklady proto, že svévolně, bez našeho vědomí nám změnila hodnoty polohových koeficientů !!! Tato firma - Apjar - Tevyb - je mj. vaším členem !!! Vaší členové nemusí znát ani dodržovat zákonná pravidla vaší Asociace ???!!Když jsem u účetní firmy reklamoval jimi nesprávné zpracování vyúčtování, tak mě sdělili, že vyúčtování bylo provedeno v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. a vyhláškou č. 269/2015 Sb. O vašich pravidlech ani "ň" ... ... Má tedy účetní firma povinnost je znát a dodržovat nebo ne ???!!!

Odpověď na otázku

ARTAV nemá vlastní zákonná pravidla, ale řídi se obecně platnými právními a technickými normami. Členové ARTAV jsou dále vázáni etickým kodexem, který nelze považovat za zákonné pravidlo, pouze za dobrovolný závazek. Jeho dodržování je především morální povinnosti člena ARTAV. Za správnost vyúčtování odpovídá ze zákona vlastník domu. Účetní firma, podobné jako rozúčtovací společnost, jen pomáhá vlastníkovi domu připravit rozúčtování a vyúčtování pro všechny příjemce služeb.Máte-li jakékoli výhrady k obdrženému vyúčtování, musíte je uplatnit u vlastníka domu. Ten pak k řešení vaší reklamace může využít odborné pomoci rozúčtovací nebo účetní firmy.

Menu