Můžou si to dovolit? 2.

  1. ARTAV
  2. Můžou si to dovolit? 2.
ostatni

Text otázky

Děkuji Vám za odpověď.Zřejmě jsem se špatně vyjádřil,oč mi jde.Měl jsem na mysli,že spotřebu z poměrového počítadla mi zvýšili z 16,8GJ na 22,6GJ s odvoláním na vyhlášku 372/2001.Tuto zvýšenou spotřebu mi potom v nákladech rozdělili takto: 50% na plochu v m2 a 50% na GJ.Šlo mi o to,zda takto můžou navýšit spotřebu a pak ji takto vyúčtovat.Děkuji za Vaši ochotu.

Odpověď na otázku

Vážený pane,ustanovení §4, odst. 4 vyhlášky 372/2001 Sb. určuje pro rozúčtování nákladů na spotřebu tepla pro vytápění následující podmínku : „Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v odstavci 3.“ Není předepsáno, jakou metodu má pro splnění zpracovatel rozúčtování výše uvedené podmínky použít. Na základě Vaší reklamace Vám zpracovatel rozúčtování sdělí podrobnosti o způsobu výpočtu rozúčtování nákladů na spotřebu tepla pro vytápění.