Můžou si to dovolit?

  1. ARTAV
  2. Můžou si to dovolit?
ostatni

Text otázky

Bydlím v bytě Bytového podniku.Mám samostatné poměrové měřidlo tepla SUPERCAL,kterým mi byla naměřena spotřeba tepla za rok 2010 v hodnotě 16,8 GJ.Při vyúčtování mi k této hodnotě bylo připočteno dalších 40% z této spotřeby s odvoláním na Vyhlášku č.372/2001 Sb,což je skoro polovina roční spotřeby!!!S tímto postupem nemohu souhlasit!Můžete mi v této situaci pomoci?Předem děkuji za spolupráci.

Odpověď na otázku

Za rozúčtování nákladů na spotřebu tepla zodpovídá vlastník objektu. Na základě Vámi podané reklamace vysvětlí vlastník způsob rozúčtování a všechny podrobnosti, které budete požadovat. Vlastník objektu a firma jím pověřená pro zpracování rozúčtování jsou povinni respektovat ustanovení obecně platných právních předpisů, tedy i ustanovení §4, odst.4 vyhlášky 372/2001 Sb.: „Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v odstavci 3.“ Je třeba ještě dodat, že i přesto, že Vaše spotřeba je měřena kalorimetrem ve fyzikálních jednotkách, tento náměr slouží pouze jako poměrový ukazatel pro rozdělení celkového nákladu celé zúčtovací jednotky.