ostatni

Text otázky

Může být v kalkulované ceně tepla mzda obsluhy vyšší než skutečně vyplacená?Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Poradna ARTAV se zabývá problémy rozúčtování tepla a vody pro koncové spotřebitele, Neřeší tedy problémy kalkulace ceny tepla. K Vašemu dotazu však upozorňuji, že do mzdových nákladů jsou započítány skutečné náklady na mzdy včetně všech odvodů. Je tedy logické že náklad na mzdu obsluhy je podstaně vyšší než vyplacená mzda zaměstnancům.