Nadměrná spotřeba

  1. ARTAV
  2. Nadměrná spotřeba
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jsme bytový dům o 18 bytových jednotkách. Od začátku roku do dnešního dne byla celková spotřeba na vodoměru 2660m3. Na jednotlivých vodoměrech (teplá i studená) je cca o 660 m3 méně. Vstupní vodoměr máme označený ICS 142/92-1266 p0,1MPa 40C Qn 2,5BH (dle projektu má být VM 7-10V připojení 1") . Skutečnost je, že vstup do bytového domu je z HDPE 2" a u vodoměru je zredukované na cca. 1/2 nebo 3/4". Je zvolen dobře typ vodoměru? A jak se proti tomuto bránit? Děkuji

Odpověď na otázku

Vámi uvedené označení vodoměru neznačí typ vodoměru, ale schvalovací značku. Z databáze českého metrologického institutu bylo zjištěno, že sejedná o vodoměr VM 3-5/V1 s jmenovitým průtokem 2,5 m3/hod. Vámi uváděnývodoměr VM 7-10/V1 (již se nedodává) má jmenovitý průtok 3,5 m3/hod. Ztěchto údajů však nelze, bez dalších znalostí, posoudit správnost volbyvodoměru. Za správnou volbu použitého vstupního vodoměru, jeho správnoumontáž i správnost měření je zodpovědný dodavatel vody, který je ze zákonapovinen na Vaši žádost tyto skutečnosti doložit, případně nechat vodoměrúředně přezkoušet s tím, že bude-li shledán vyhovujícím, náklady spojené stímto požadavkem půjdou k Vaší tíži. Nutno však upozornit, že rozhodujícípro správnost měření je provádění pravidelného ověřování vodoměrů dle zákona505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle předepsaných lhůt, které jsoupro vodoměry studené vody 6 let a pro vodoměry teplé vody 4 roky. Nutnostpravidelného ověřování se týká jak vstupního vodoměru, tak i vodoměrůbytových. Dle § 23 odst. 1 (pokuty subjektům) tohoto zákona lze za použitíneplatného měřidla uložit pokutu až do výše 1.000.000 Kč. Co se uváděnéhorozdílu týče (uvádíte bezmála 25 %), nelze na základě poskytnutých údajůspekulovat o konkrétních příčinách. Těch může být velmi mnoho, počínajevadnými vodoměry, přes neměřená výtoková místa až po nelegální odběry činedovolenou manipulaci s bytovými vodoměry.