nadměrné vytápění

  1. ARTAV
  2. nadměrné vytápění
ostatni

Text otázky

Zdravím Vás a děkuji předem za odpověď ! Bydlím v soukromém domě, o 3 bytových jednotkách ,vytápěných centrálním plynovým kotlem, regulovaným prostorovým termostatem v bytě matky majitelky ( věk 90 let). Již několik let jsem písemně majitelku upozorňoval na nadměrné vytápění. V letošním roce, ale již je vytápění neúnosné. Podotýkám, že radiátory jsou staré a vybavené nefunkčními ventily. V současné době se můj byt vytápí na 26-29 st. Celsia. Nezbývá než 24 hodin větrat.Důvodem je patrně špatná izolace bytu matky majitelky, která bydlí v podkrovním bytě a jistě i její věk. Jak se mohu bránit proti nadměrným nákladům na topení ? Ani pobyt v takto přetopeném bytě není příjemný. Pro úplnost" Majitelka odmítla instalaci nových ventilů radiátorů s termostatem s poukázáním na náročnost investice! Prosím o radu! Děkuji ! Kobrsek

Odpověď na otázku

Vážený pane, vámi popsaný problém řeší zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (úplné znění zákon 61/2008 Sb.), který v § 6a odst. 10) ukládá majiteli objektu vybavení vnitřních tepelných zařízení přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveným prováděcí vyhláškou. Prováděcí vyhláška č. 194/2007 Sb. v § 6 odst. c) charakterizuje tato zařízení. Zjednodušeně řečeno jde o vybavení topných těles ventily s termostatickou hlavicí. Povinost instalace těchto zařízení je dle § 14 odst. 2) daná do 7 mi let ode dne nabytí účinnosti zákona tj. do konce roku 2007. řešení správních deliktů i určení výše pokuty za nesplnění daného termínu řeší dle § 12b odst. 4) zákona, státní energetická inspekce.Doporučiji Vám písemně požádat majitele objektu o splnění povinností daných uvedeným zákonem a v případě neúspěchu se obrátnit na příslušný inspektorát státní energetické inspekce. Výše uvedený zákon i vyhlášku naleznete na našich stránkách www: artav/odkazy/legislativa.