Náhlý nárůst spotřeby tepla

  1. ARTAV
  2. Náhlý nárůst spotřeby tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, ve vyúčtování spotřeby tepla pro náš bytový dům nám Teplárna vyúčtovala od září náhlý a nepochopitelný nárůst spotřeby tepla, v poměru s předešlými roky. Reklamovali jsme vstupní měřič, ale Teplárna řekla, že je v pořádku. Netušíme, co máme dělat, když roční vyúčtování vykazuje náhlý nárůst o 80tisíc. Zdá se nám to nemožné, vzhledem k teplotě roku 2017.Jak postupovat dále? J. Slámová

Odpověď na otázku

Předně je třeba je třeba zjistit, co se rozumí zmíněným zvýšením. Jestli je to nárůst dodaného množství tepelné energie anebo jednotkové ceny za GJ.Pokud by se jednalo o změnu jednotkové ceny, měl by Vám dodavatel tepla doložit důvody navýšení formou změněné kalkulace. V obecné rovině platí, že vyúčtování dodávky tepelné energie se řídí vyhláškou č.70/2016 Sb., která taxativně vyjmenovává všechny informace, které je Vám dodavatel tepla povinen v rámci vyúčtování poskytnout. Pokud by se jednalo o navýšení objemu dodávky tepelné energie, bylo by třeba zjistit, zda vnější klimatické podmínky odůvodňovaly Vámi zmíněný nárůst. Požádejte dodavatele tepla, aby Vám v tzv. „denostupních“ doložil onen nárůst, nejlépe ve srovnání se stejnými měsíci v předcházejících letech. Na základě této informace bude zcela zjevné, zda objektivně existoval „klimatický“ důvod pro nárůst velikosti dodávky. Pokud se ukáže, že takový důvod nebyl, lze se domnívat, že patní měřidlo (kalorimetr) neměří (neměřil) správně. V takovém případě můžete v souladu ze zákonem č.505/1990 Sb. o metrologii požádat (samozřejmě písemnou formou) o přezkoušení měřidla, o němž se domníváte, že nefunguje správně. Dodavatel tepla musí do 30 dnů zajistit demontáž měřidla a jeho následné přezkoušení v tzv. AMS (autorizovaném metrologickém středisku). To na základě laboratorního přezkoumání sdělí, zda měřidlo vyhovuje či nikoli. Je třeba mít na paměti, že platí obecné pravidlo, že náklady spojené s tímto úředním přezkoušením jdou k tíži té strany, která „neměla pravdu“, tedy pokud bude měřidlo shledáno vyhovujícím, budete muset uhradit náklady s tím spojené, což lze v návaznosti na velikost měřidla odhadnout v rozmezí 3-10 tis.Kč.

Menu