Náhradní výpočet SV

  1. ARTAV
  2. Náhradní výpočet SV
legislativa

Text otázky

Dobrý den, jak vypočítat spotřebu při nefunkčním měřiči studené vody? Děkuji za odpověď Zatloukalová

Odpověď na otázku

Postup rozúčtování nákladů na studenou vodu není v naší legislativě detailně ošetřen, zásady pouze upravuje zákon č.67/2013 Sb. v platném znění, § 5.

§ 5 – Rozúčtování nákladů na služby
(1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě,
nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po
uplynutí zúčtovacího období.
(2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na
služby takto
a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných
vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových
prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle
směrných čísel roční potřeby vody

Z tohoto ustanovení vyplývá, že na rozúčtování tohoto nákladu musí být vytvořena vlastní pravidla sjednaná v případě nájemního bydlení s 2/3 většinou nájemníků, v případě družstva nebo společenství vlastníků potom rozhodnutím družstva nebo společenství vlastníků.

-hp-

Menu