Náhradní vyúčtování TUV

  1. ARTAV
  2. Náhradní vyúčtování TUV
meridla

Text otázky

Dobrý den, můžete mi prosím odpovědět na následující dotaz? Jsme vlastníky objektů a konečnými odběrateli teplé užitkové vody (TUV). Celková dodávka TUV nám byla dodavatelem TUV vyúčtována za roky 2017 a 2018. V únoru letošního roku však došlo k přezkoušení měřící soustavy s tím výsledkem, že měřící soustava nesplňuje požadavky na přesnost. Na základě toho se nám dodavatel TUV pokouší dodatečnými daňovými doklady doúčtovat spotřebu TUV nejen za rok 2018, ale i 2017. Může takto postupovat, případně prosím o sdělení, podle jaké legislativy jek takovému postupu oprávněn. Děkuji za odpověď. S pozdravem Ing. Vrbenský Vlastimil

Odpověď na otázku

Dotaz jsme konzultovali s oddělením kontroly úspor energií na Státní energetické inspekci. Z vyjádření SEI pro Vás vyjímáme:

Práva odběratelů při řešení sporů ohledně dodávky tepelné energie nebo jejího vyúčtování řeší zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“).

Dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) energetického zákona je dozorem nad dodržováním energetického zákona pověřen Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“).

Podněty a podání v této oblasti je třeba směřovat na ERÚ: Tel: 564 578 666 e-mail: podatelna@eru.cz

Dle názoru SEI:

Po dobu platnosti metrologického ověření měřidla je měřidlo považováno za způsobilé měření. Stanovené (fakturační) měřidlo neprošlo metrologickým ověřením až v roce 2019. Do okamžiku nového metrologického ověření je nutno měřidlo považovat za způsobilé měření. Dodavatel proto nemá právo vyžadovat žádné dodatečné platby za období 2018.

Pokud by dodavatel vyžadoval dodatečné platby za rok 2017 a 2018 musel by chybné měření a nároky na dodatečné platby prokázat a uplatnit soudní cestou.

V praxi je účelné ošetřit měření (odečty) dodávky teplé vody v obchodních podmínkách dodavatele. Např. odečet provádí dodavatel jednou za kalendářní měsíc. Určí se podmínky postupu vyúčtování v případě poruchy měřidla.

Posuzujte, prosím, výše uvedené jako názor Státní energetické inspekce. Zákony může vykládat pouze soud.

Za SEI: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D.

Menu