náklad spojený s odečtem a rozúčtováním

  1. ARTAV
  2. náklad spojený s odečtem a rozúčtováním
ostatni

Text otázky

Dobrý den,můžete prosím sdělit, zda existuje cena obvyklá ( resp. cenové rozpětí), která se účtuje za výkon odečtu RTN a zpracování rozúčtování nákladů na topení. ( 16 byt.jednotek každá 4 ot. tělesa)Děkuji

Odpověď na otázku

Cenu tzv. obvyklou lze v případě odečtů a rozúčtování nákladů určit velmi těžko. Důvodem je mnoho proměnných, kterými jsou např. fyzický odečet se vstupem do bytu a to dále s manuálním či elektronickým odečtem nebo bez vstupu do bytu (dálkový odečet). Dále pak rozsah zpracování samotného rozúčtování a v neposlední řadě i lokalita umístění zúčtovací jednotky pro dojezd servisních pracovníků. Obecně lze však konstatovat, že se jedná o náklad v řádech stokorun na bytovou jednotku.Pro konkrétní zpracování nabídkové ceny máte možnost v rámci volného trhu oslovit řádné členy naší Asociace, jejich seznam naleznete na http://www.artav.cz/seznam-clenu.html, kdy naprostá většina má celorepublikovou působnost.

Menu