Náklady na obsluhu kotelny v domě

  1. ARTAV
  2. Náklady na obsluhu kotelny v domě
ostatni

Text otázky

Dobrý den,mám dotaz k výpočtu nákladů na dodávku tepla a teplé vody, a to v domě s celkem deseti jednotkami (pět bytů, pět nebytových prostorů), ve kterém je umístěna plynová kotelna, kterou využívá také sousední dům (rovněž s byty a s nebytovými prostory). Kromě nákladů za spotřebované teplo, kde není spor o tom, že se při jejich rozúčtování postupuje podle platných právních předpisů, je nezbytné uhradit také fixní náklady na obsluhu kotelny, revize kotelny, dále spotřebu el. energie v kotelně atd. Tyto náklady jsou fakturovány samostatně, jinými dodavateli, než je dodavatel tepla.Který z následujících dvou způsobů, jak tyto náklady (zejména náklady na obsluhu kotelny) rozdělit mezi jednotky, považujete za vhodnější:1) připočítat je k nákladům na spotřebované teplo a následně je rozpočítat podle vyhlášky (tj. zčásti podle velikosti jednotek a zčásti podle spotřeby jednotek),2) rozdělit je mezi jednotky v obou budovách podle jejich podlahové plochy, protože výše těchto nákladů není ovlivněna spotřebou tepla a teplé vody v jednotlivých jednotkách, která se může významně lišit.Děkuji za odpověď.S pozdravemAleš KozelskýTel.: 603 198 915

Odpověď na otázku

Všechny náklady na provoz kotelny, které jste vyjmenoval, patří do nákladů na vyrobené teplo, splečně s náklady na palivo.Patří-li kotelna k domu, je dodavetelem tepla vlastník domu. Ten hradí všechny potřebné náklady (palivo, elektřina, obsluha kotelny atd.), sečte je a dostane tím náklady na vyrobené teplo. Ty potom, pro účely rozúčtování nákladů na vytápění, rozdělí na základní a spotřební složku, podle zákona 67/2013 Sb.Cena tepelné energie v ČR je cenou věcně usměňovanou a podléhá tak závazným podmínkám stanoveným v příslušném cenovém rozhodnutí ERU (Energetický regulační úřad), viz odkaz http://www.eru.cz/cs/teplo

Menu