Náklady na teplo.

  1. ARTAV
  2. Náklady na teplo.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, mám tento dotaz ohledně rozúčtování nákladů za teplo. Náš správce nám léta do nákladů za teplo účtuje opravy a revize prováděné v plynové kotelně a dále opravy na systému ÚT a systému TUV. Naše SVJ trvá na tom, aby byly uvedené náklady zahrnuty do fondu oprav. Náš správce nám tvrdí, že takto je to správně ze zákona, avšak do současné doby nám nebyl schopen sdělit, která právní norma tento postup upravuje. Chtěli bychom vědět, pokud budeme trvat na tom, aby byly zmíněné náklady hrazeny z fondu oprav, zda se nedopouštíme porušení nějakého zákona nebo vyhlášky. Domníváme se, že vyúčtování těchto položek z fondu oprav není nic proti ničemu. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Naše poradna se NEzabývá skladbou nákladů na teplo, ale způsobem jejich rozúčtování na jednotlivé konečné spotřebitele.Odpověď na svůj dotaz hledejte na jiném odborném portáte nebo na stránkách Energetického regulačního úřadu http://www.eru.cz v části teplo.