Náklady na teplo – rodinné domy

  1. ARTAV
  2. Náklady na teplo – rodinné domy
ostatni

Text otázky

Dobrý den,bydlím v rodinném domě napojeném na teplovod z kotelny. Tato topí pro 36 řadových rodinných domků. Může se se rozúčtování tepla provést s úvahou, že odečtené spotřeby tepla v domcích jsou pouze poměrové a majitelé domků zaplatí i ztráty v rozvodech?Děkuji

Odpověď na otázku

Ze znění energetického zákona, §78, odst. 1 dodavatel tepla povinen dodávku tepelné energie měřit: Povinností držitele licence na výrobu a držitele licence na rozvod je dodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat a účtovat podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení, které na svůj náklad osadí, zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření v souladu se zvláštním právním předpisem.[12] Odběratel má právo na ověření správnosti odečtu naměřených hodnot.Pokud dodavatel tepla provádí rozúčtování poměrově, nedodržuje výše uvedené ustanovení.Ztráty v rozvodech jsou obsaženy v jednotkové smluvní ceně za dodávku tepla.