náklady na teplo

  1. ARTAV
  2. náklady na teplo
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o pomoc při rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu. Máme se ženou pronajaty nebytové prostory v objektu, který částečně uvolnila jedna firma. Výsledkem je, že v současnosti máme jeden kotel na vytápění našich prostor i sousedních. Ke kotli je připojen120litrový bojler. Na měření spotřeby TUV máme vodoměr my i sousedé, každý svůj. Majitel objektu se k věci staví velmi laksně a odmítá jakékoli investice. Protože jsme zjistili, že sousedé topí s otevřenými okny a na druhou stranu výsledkem naší činnosti je spousta tepla (kadeřnictví), rozhodli jsme se k investici do měřění nákladů na vytápění a osadili jsme topnou větev sousedů digitálním měřičem tepla. Bohužel teď vím kolik tepla spotřebují sousedé, vím kolik TUV spotřebuji já a kolik sousedé, ale nevím jak spočítat kolik plynu bylo spotřebováno na výrobu TUV a jak spočítat kolik plynu bylo spotřebováno na udržení teploty TUV v bojleru. Prosím o radu k postupu rozúčtování, popřípadě jaká další investice je nezbytná ke spravedlivému rozdělení nákladů. Děkuji Kandalík

Odpověď na otázku

Pro řešení problému navrhuji instalovat ještě jeden měřič tepla na spotřebu tepla pro vytápění u Vašeho souseda. Celkovou fakturovanou spotřebu plynu za zúčtovací období přepočítáte na množství spotřebovaného tepla v jednotkách, ve kterých budou určovat spotřebu měřiče tepla (GJ nebo MWh). Rozdíl celkového množství spotřebovaného tepla a součet spotřeby dle údajů jednotlivých měřičů tepla Vám určí hodnotu celkové spotřeby tepla pro ohřev TUV. Při rozúčtování nákladů pro jednotlivé uživatele prostor postupujte podle ustanovení vyhlášky 372/2001 Sb., tzn. celkové náklady na:1. teplo pro vytápění rozdělíte na složku základní (40-50%) a složku spotřební (50-60%) 2. teplo pro ohřev TUV rozdělíte na složku základní a složku spotřební buď dohodou nebo odborným posouzením.3. vodu jsou bez rozdělení na jednotlivé složky.Základní složka bude rozúčtována podle započitatelné podlahové plochy – viz příloha číslo 1 výše uvedené vyhlášky.Spotřební složku tepla pro vytápění bude rozúčtována podle údajů měřičů tepla. Spotřební složka tepla pro ohřev TUV bude rozúčtována podle údajů vodoměrů. Celkové náklady na vodu pro TUV budou rozúčtovány podle údajů vodoměrů.