Náklady na vodu pro TUV

  1. ARTAV
  2. Náklady na vodu pro TUV
ostatni

Text otázky

Jsme dodavatelé tepla a teplé vody. Jeden z našich odběratelů po nás vyžaduje rozdělení nákladů na vodu pro TUV na pevnou a spotřební složku tak jak ji fakturuje VaK Hodonín. Nenašel jsem ve vyhláškách platných pro pravidla rozdělování nákladů 477/2006 Sb. ani ve starších, možnost toto rozdělení uplatnit. Vždy se hovoří o nákladech na dodávku vody pro ohřev které se dělí poměrně podle údajůměření odběru teplé vody v odběrných místech nebo bytových vodoměrů. Myslím že nelze spojovat pravidla rozúčtování teplé a studené vody pro které platí odlišné vyhlášky. Děkuji předem za Váš názor na tento problém.

Odpověď na otázku

Máte naprostou pravdu. Účtujete dle §1, odst. 2 vyhlášky č. 477/2006 Sb. náklady na dodávku teplé užitkové vody, které byly vynaloženy na její zajištění do všech odběrných míst.To, že část těchto nákladů je tvořena tzv. dvousložkovou cenou (v tomto případě tedy SV pro TUV) nemá na rozdělení výsledných nákladů žádný vliv, protože Vy prodáváte TUV a ne SV tak, jako VAK Hodonín..