náklady na vytápění

  1. ARTAV
  2. náklady na vytápění
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat proti vlastníkům bytů kteří velice nehospodárně nakládají s teplem. Podle posledního vyúčtování, za rok 2005, byly náklady za dodané teplo u 20 bytů (z celkových 83 bytů) vyšší než 140% průměrných nákladů. U čtyřech z nich byly náklady vyšší než 200% průměru. Průměr byl počítán z celkem dodaného a zaplaceného tepla a celkově vytápěné plochy -> přepočet na 1m2. Bohužel dle vyhlášky MMR č.372/2001Sb. nesmí být náklady na 1m2 v jednotlivých bytech vyšší než 140% průměru a tak nadměrnou spotřebu těchto 20 bytů hradí ostatní vlastníci. Firma která nám provádí vyúčtování používá při výpočtu koeficienty na polohu bytu, velikost radiátoru, podlahovou plochu atd. Dům je věžového typu (jeden vchod) s 12. patry, panelový, rok výstavby 1974, bez závažných vad, napojený na centrální rozvod tepla, radiátory jsou vybaveny termostatickou hlavicí a digitálním poměrovým měřidlem. Všechna okna v domě jsou kryta zasklenými lodžiemi (realizace zasklení proběhla na podzim 2004). Všechny byty jsou v osobním vlastnictví (Společenství vlasníků jednotek). Bude-li potřeba mohu zaslat podrobný výpis za jednotlivé byty včetně nákresu bytů na podlažích s rozlišením podle skutečných (nekorigovaných) nákladů na 1m2. Z nich vyplývá, že byty s nejvyšší spotřebou se vyskytují v domě bez ohledu na umístění či náklady na vytápění okolních bytů. Za odpověď předem děkuji.

Odpověď na otázku

Při velkých rozdílech v nákladech na vytápění (140 a více % z průměru) je třeba překontrolovat všechna použitá data a přesvědčit se, že nebyla nikde udělána chyba. Ta může být např. v určení výkonových koeficientů (včetně pomocných koeficientů dle čSN EN 835). Také je důležité, jsou-li všechna otopná tělesa stejného typu a v záporném případě, zda byly použity správné koeficienty Kc. často lze najít chybu v nesprávném stanovení koeficientů polohy.Může však nastat situace, že všechny výpočty jsou správné a spotřeby některých uživatelů překročí vyhláškou stanovený limit 140%, protože skutečně teplem nešetří, nadměrně větrají (obvykle kuřáci) a jejich spotřeba je skutečně nadměrná. Pokud v takovém případě nedodržíte limit daný vyhláškou, nehrozí vám sice bezprostředně žádná sankce od kontrolních státních orgánů (Vyhláška, ani příslušný zákon o hospodaření teplem nemají pro dodržování uvedeného limitu stanovenu žádnou sankci.), riskujete však, že případný soudní spor s uživatelem bytu prohrajete, budete muset rozúčtování předělat a ještě uhradit soudní výlohy.