náklady za otop

  1. ARTAV
  2. náklady za otop
ostatni

Text otázky

Jakým způsobem je zohledněno umístění bytu nad sklepy a nevytápěnými sklepními prostorami při rozúčtování nákladů za vytápění víceposchoďových domů?

Odpověď na otázku

Za stanovení polohových koeficientů zohledňujících tepelné ztráty vytápěných místností zodpovídá vlastník objektu. Neexistuje žádná univerzální tabulka, nebo předpis, jakým způsobem zohlednění různé tepelné náročnosti jednotlivých vytápěných místností provést. Jednou z možností je použití empirických metod vypracovaných na základě dlouhodobé praxe jednotlivými dodavateli služeb poměrového měření a rozúčtování nákladů, druhou možností je provedení inženýrského výpočtu tepelných ztrát.