Nařízení vlády č.174/2009Sb.ze dne 01.06.2009

  1. ARTAV
  2. Nařízení vlády č.174/2009Sb.ze dne 01.06.2009
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Tímto nařízením vlády je rozšířena povinost hradit nájemníky opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody.Všechna bytová měřidla a indikátory pro rozúčtování nákladů na dodávku tepla,TUV a SV dle zak.č.406/2000Sb. ve znění zak.61/2008Sb. vlastním nákladem pořizuje,udržuje a ověřuje majitel domu.Tato měřidla a indikátory v bytech jsou příslušenstvím technického zařízení domu.Ve věci termostatických ventilů ÚT již ve prospěch nájemníků rozhodl ÚS čR.Je poviností hradit tyto položky nájemníky ? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Odpověď na Váš dotaz naleznete na jiném portále zaměřeném výhradně na právní poradenství.Ptáte-li se na náš názor, tak odpověď zní ANO. Jste povinen jako nájemník uhradit vlastníkovi objektu náklady na opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody. Jak jste správně citoval, jde o tzv. drobné opravy bytu, které si obvykle hradí nájemník přímo. Protože v případě měřící a indikační techniky je nutné dodržet základní metrologické povinnosti, zejména z důvodu zachování metrologické kontinuity, je základní povinnost instalace i následné metrologické údržby předepsána vlastníkovi objektu. Konečnou úhradu však za takto provedené úkony provedete vlastníkovi objektu a to na základě Vámi citovaného nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník.