Nastavení KOREKCE ve vyúčtování

  1. ARTAV
  2. Nastavení KOREKCE ve vyúčtování
legislativa

Text otázky

Máme zateplený dům s 18 BJ, 3 skla v oknech a chceme upravit rozúčtování TEPLA na 70% podle náměru a 30% podle plochy. Zároveň chceme upravit KOREKCI na +100% od průměru a -80% od průměru. Je nutné obě změny schválit na shromáždění? Všude se píše jen o poměrech rozúčtování tepla, ale nic o nastavení KOREKCE ceny.

Odpověď na otázku

Korekce +100% a -20% jsou stanoveny fixně a nelze je žádným hlasováním měnit.

Pokud jde o rozdělení nákladů na základní a spotřební tak to je plně v kompetenci vlastníka domu, jako poskytovatele služeb. V případě SVJ to obvykle na návrh výboru schvaluje shromáždění vlastníků. Rozhodnutí o poměru rozdělení nákladů na základní a spotřební je platné až pro účetní období, které následuje po dni rozhodnutí o změně.

-japo-