Ne všichni mají vodoměr SV.

  1. ARTAV
  2. Ne všichni mají vodoměr SV.
ostatni

Text otázky

V roce 2010 vzniklo naše SVJ o 24 bytových jednotkách. 7 bytových jednotek v domě má měřáky SV i TV. Zbytek jednotek má pouze měřiče TV. Stanovy SVJ nijak neřeší vyúčtování SV. Bylo mi předloženo vyúčtování externí firmou, se kterou má naše SVJ smlouvu na tyto činnosti. Byla nám odečtena roční spotřeba SV ve výši 75 m3 z měřáku, ovšem při vyúčtování nám bylo připočteno cca 30% spotřeby studené vody navíc. Po mém dotazu mi bylo sděleno, že i jednotky s měřákem se podílejí na ztrátách, což se mi zdá zvláštní. Právě proto, abych se vyhnul placení za např.protékající záchod u bytu, kde měřák SV není, jsem si měřák po souhlasu předchozího vlastníka sám pořídil na vlastní náklady. ( ještě před vznikem SVJ, je řádně kalibrován a starý cca 3 roky ). Dotaz spočívá v tom, jestli je můj měřák měřidlem přesným nebo poměrovým, dle kterého platím za spotřebovanou vodu, nebo jej mám zbytečně a musím platit studenou vodu i za ty, kteří nešetří, měřák SV nemají. Uniká mi podstata proč měřák SV mám, připomínám, že předchozí vlastník nám účtoval pouze spotřebu odečtenou, zbytek jednotek se počítal podle osoboměsíců. Pokud se opakuji s dotazem omlouvám se, ale tuto problematiku jsem na Vašem webu nenašel..

Odpověď na otázku

Detailní popis možností rozúčtování studené vody a tím i odpověď naleznete na našich stránkách v odpovědi na dotaz pí. Němcové z 2.1.2009. Pouze místo uváděného cenového výměru č. 1/2009 platí výměr č. 1/2010, který má prodlouženou platnost i pro rok 2011. Protože Vámi uváděný způsob rozúčtování neodpovídá platnému předpisu a postrádá i logiku (24 bytů ale pouze 7 bytů s vodoměry studené vody) je třeba jej písemně reklamovat u majitele domu a požadovat uvedení do souladu s předpisem. Všechna „bytová měřidla“ (indikátory topných nákladů, měřidla tepla a vodoměry) v bytě jsou „měřidly“ poměrovými, které slouží k rozúčtování nákladů (Kč) daného média. Nejde tedy o prodej ale rozúčtování služby spojené s užíváním bytu. Závěrem je třeba konstatovat, že pro využití bytových vodoměrů při účtování spotřeby studené vody je nutný souhlas mezi majitelem domu a nejméně polovinou nájemníků (spotřebitelů).