Nebytové prostory v bytovém domě vs. nebytovém domě

  1. ARTAV
  2. Nebytové prostory v bytovém domě vs. nebytovém domě
ostatni

Text otázky

Zákon č. 67/2013 Sb. má v nadpisu mimo jiné uvedeno, že upravuje otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním nebytových prostorů v domě s byty.Podle jakého předpisu se postupuje při vyúčtování v domě pouze s nebytovými prostory? Konkrétně, mohu jako nájemce požadovat po pronajímateli pokutu za pozdní dodání resp nedodání vyúčtování za služby?

Odpověď na otázku

Pro objekty, ve kterých jsou jen nebytové prostory (administrativní, výrobní, občanská vybavenost apod.) nejsou stanovena obecně platná pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a dodávky vody. Je na pronajímateli, aby vydal vlastní pravidla a jejich plnění zahrnul do nájemních smluv. Vlastníci těchto objektů se mohou inspirovat Pravidly ARTAV, která jsou k dispozici na stránkách www.artav.cz.