Nedodržení lhůty

  1. ARTAV
  2. Nedodržení lhůty
ostatni

Text otázky

Dobrý den, ráda bych se zeptala jestli hrozí vlastníkovi nemovitosti nějaký postih, pokud mi v řádné lhůtě nedodal vyúčtování za služby.Děkuji. S pozdravem Smékalová

Odpověď na otázku

Od 1.1.2014 platí zákon 67/2013 Sb. Tento zákon v §7 říká, že vyúčtování má být dodáno konečnému spotřebiteli do čtyř měsíců od konce zúčtovacího období. A v §13 odst. 1 říká, že za nesplnění povinnosti upravené tímto zákonem je poskytovatel nebo příjemce služeb povinnen zaplati druhé straně pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení (nesplnění povinnosti nesmí být spoluzaviněno druhou smluvní stranou). Pokud je tedy zúčtovacím obdobím kalendářní rok, tak nedodání vyúčtování je od 1.5. sankcionováno výše uvedeným způsobem.

Menu