Nedodržení termínu vyúčtování – sankce.

  1. ARTAV
  2. Nedodržení termínu vyúčtování – sankce.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, našla jsem sice u vás odpověď na svoji otázku, ale je z 5.6.2007 a tímto se chci zeptat, zda stále platí to, že pokud vlastník nedodrží čtyřměsíční lhůtu na dodání vyúčtování tepla a teplé vody, nehrozí mu žádná sankce za porušení vyhlášky 372/2001Sb. a zda musí alespoñ podat řádné vysvětlení zpoždění.Děkuji

Odpověď na otázku

Ano,za nedodržení termínu vyúčtování stanoveného v §7, odst. 1 vyhl. č.372/2001Sb. nejsou stanoveny žádné sankce.O řádném vysvětlení případného zpoždění vyhláška nehovoří.