Nedoplatek Kč 29.000 za byt.

  1. ARTAV
  2. Nedoplatek Kč 29.000 za byt.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, mám dotaz ohledně rozúčtování teplé vody a tepla. Jsme společenství vlastníků. Máme 91 m velký byt, 4 členná rodina. V lednu roku 2006 jsme si z vlastní iniciativy nechali nainstalovat nové - funkční vodoměry. Faktura za období r. 2006 nás ohromila. Přišel nedoplatek 29.000 Kč - a to při zálohách 23.300 Kč. Největší podíl na ceně rozúčtování měla spotřeba teplé vody - Kč 31.200 za 141m3. Náklady celkem na objekt činily Kč 2.323.885, součet odečtených náměrů 8394m3, patní vodoměr 9.496. Ztráta tedy byla přes 1000m3. Uplatňovali jsme reklamaci, ale rozúčtovatelská firma nám sdělila, že pracuje dle zadání Společenství, nemůže tedy náklady rozúčtovat dle metrů ani osob. Na konci roku se měnily vodoměry plošně, rozúčt. firma nás ujišťovala, že další vyúčování již pro nás bude výrazně příznivější. Nestalo se. Nyní nám přišlo vyúčtování za rok 2007. Při stejných zálohách (23.200) nám přišel nedoplatek 18.500 Kč. Spotřeba TUV 118 m3 - celkové náklady 21.850, spotřeba tepla pro ÚT-náměr 9,50 - Kč 12.300, spotřeba SV 147m3 - cena 7.640. Poměr základní a spotřební složky 50:50 pro teplo a 30:70 na spotřebu tepla na výrobu TUV. Náklady celkem za objekt 2.252.473 Kč, součet odečtených náměrů 10.210m3. Největší položku nám ve vyúčtování tvoří opět teplá voda. Prosím vás o sdělení, zda námi spotřebované množství vody /120-140m3/ je tedy neúměrně vosoké oproti jiným 4členným domácnostem, zda je cena za TUV v našem případě přemrštěná, příp. kam se obrátit pro pomoc, když rozúčt. firma věc nechce řešit s tím, že platíme jen to, co jsme spotřebovali dle vodoměrů. Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Vážená paní Kiliánová, pokud jde o odpověď na váš dotaz, pak v kontextuvámi uvedených čísel je vcelku jednoduchá. Roční spotřeba TUV na čtyřčlennourodinu se v dlouhodobém sledování pohybuje v rozmezí 40 až 70 m3 vzávislosti na individuálním chování jednotlivých členů. Z tohoto pohledu jevaše spotřeba TUV v roce 2006 141 m3 a 118 m3 v roce 2007 nadprůměrná, cožvšak neznamená, že je nesprávně stanovená. Rozdíl mezi součtem náměrůbytových vodoměrů a údajem vodoměru v patním měřiči TUV činí podle vašichúdajů 11,6%, což je odchylka v praxi obvyklá. Co se způsobu rozúčtovánítýče, je třeba jednoznačně konstatovat, že rozúčtovací firma musí postupovatstriktně podle zadání a ostatních podkladů vlastníka objektu, neboť pouzeten je dle dikce vyhl.č.372/2001 Sb. v plném rozsahu zodpovědný za provedenévyúčtování. Rozúčtovací firma tedy nemůže o své vůli měnit způsob čikritéria rozúčtování. Pokud s provedeným vyúčtováním nesouhlasíte, pakmusíte své výhrady adresovat vlastníkovi objektu.