Nedostatečné teplo v bytě

  1. ARTAV
  2. Nedostatečné teplo v bytě
ostatni

Text otázky

Bydlím v bytovém domě(společenstvo vlastníků), kde se topí plynovým kotlem pro všechny bytové jednotky. Náš byt není vytápěn na teploty dle vyhl. 194/2007. Mnohdy nemáme v bytě ani 20 stupňů. Jak se bránit? Lze se odpojit z důvodu, že společenstvo nám není schopno (ochotno) zajistit teplo. Budu i v tomto případě nucen platit základní složku nákladů na teplo v případě odpojení od společného vytápění při zřízení vlastního kotle v bytě?

Odpověď na otázku

Odpojení od vytápění rozhodně není řešením vašeho problému a povinnost úhrady základní složky vytápění by vám v každém případě zůstala.Chyba bude pravděpodobně v tom, že otopná soustava ve vašem domě není správně seřízená a hydraulicky vyvážená. Správce domu by měl v rámci údržby domu tyto úkony zajistit.