nefunkční měřiče tepla

  1. ARTAV
  2. nefunkční měřiče tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den,bydlím v 3 pokojovém bytě v bytovém domě, kde historicky byly instalovány měřiče tepla.Při letošním odpočtu bylo zjištěno , že v 1 pokoji jsou nefunkční. Jakým způsobem bude proveden výpočet, když obdobná situace s částečně nefunkčními měřiči je v celém domě?Děkuji

Odpověď na otázku

Obecně se postupuje tak, že se v případě nefunkčního měřiče stanovuje spotřeba uměle – náhradním způsobem.Konkrétně to řeší vyhláška č.269/2015 Sb., §5, odst.4, který doslova říká, že: Při poruše měřidla podle zákona o metrologii, zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo instalovaného vodoměru stanoví poskytovatel služeb spotřební složku za dobu poruchy podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období. Další část Vaší otázky nemá jednoznačnou odpověď – pokud je v zúčtovací jednotce vyšší počet nefunkčních přístrojů, postupuje se stejně s tím, že je-li podíl vadných přístrojů vyšší než 50 %, je asi smysluplnější provést rozúčtování podle plochy a obratem zjednat nápravu; tedy zrevidovat funkčnost registrační techniky v domě a provést opravu či výměnu. Jedná-li se o přístroje starší, dílčí výměny postrádají smysl, protože i další přístroje budou postupně vypovídat službu. Větší výskyt vadných přístrojů je vždy signálem o končící životnosti, která je obvykle deklarována v trvání 10 let.

Menu