Nefunkcni vodomer.

  1. ARTAV
  2. Nefunkcni vodomer.
ostatni

Text otázky

v byte jehož jsem majitelem a clenem SVJ jsem po 3 letech zjistil že přestal fungovat vodomer na teplou vodu (blomba je neporušena).Vím že to zní neuveřuítelne, ale v byte moc často nebývám a při odečtu mi na to taky nikdo neupozornil.Rad bych se zeptal jak mam postupovat a zda i při neporušené plombe budu nejak finančne postižen a to i zpětně za tři již hotová vyučtování (minimalne dva roky totiž nemeří).Vodomer byl v době kdy jsem byt kupoval nový

Odpověď na otázku

Odpověď na otázku naleznete v pravidlech pro rozúčtování teplé vody, která musí mít Vaše SVJ schválena.Minimální způsoby řešení naleznete ve vyhlášce č.372/2001Sb. a to v §6, odst. 4, tedy při poruše instalovaného vodoměru vlastník spotřební složku za dobu poruchy stanoví podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období.To vše za předpokladu, že SVJ bude neměření posuzovat jako pouhouporuchu. V opačném případě, tedy pokud SVJ rozhodne, že šlo o záměrnéovlivnění vodoměru se postupuje dle §5, odst. 7, tedy v daném zúčtovacím období u konečného spotřebitele činí spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.