Nefunkční vodoměr studené vody

  1. ARTAV
  2. Nefunkční vodoměr studené vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den,BD družstvo mi předložilo vyúčtování vodného točného za období v roce 2007,kde je nutno doplatit 13.000,- Kč z důvodu nefungujícího vodoměru. Podotýkám, že spotřeba studené vody se v předchozích období pohybovala kolem 20 m3. BD se odvolává na zákon 428/2001 Sb. , ale dle občanského zákonímu 274/2001 § 17 to ale chápu jinak. Nejméně 5 let nebyla dělána revize vodoměrů, Při odečtech jsem zapisovatelvce hlásila nefunkčnost vodoměru. Prosím o radu, ráda bych se odvolala.

Odpověď na otázku

Vážená paní Navrátilová, nezbývá vám nic jiného, než okamžité provedené rozúčtování služeb reklamovat a to písemnou formou. Je pravdou, že zatím neexistuje právní předpis na rozúčtování spotřeby studené vody mezi byty, ale pokud jsou v bytech instalovány vodoměry na měření spotřeby studené vody, měl by vlastník objektu postupovat adekvátně rozúčtování spotřeby teplé vody (vyhlášky č.372/2001 Sb.). Rovněž lze aplikovat postup při řešení nefunkčních objektových vodoměrů na studenou vodu tak, jak je uveden ve Vámi zmiňovaném § 17, zák. č.274/2001Sb.. V odst. 4a §17 se uvádí, že se spotřeba stanoví dle skutečné spotřeby v předcházejícím roce, nebo podle směrných čísel, pokud se vzájemně nedohodnou jinak. V případě, že vodoměr neměřil, pak dle odst. 5 tohoto §, opět dle odběru v minulém roce. Ve svém dotazu uvádíte, že jste zapisovatelce ( asi pracovnici provádějící odečty vodoměrů) hlásila nefunkčnost vodoměru. Zde se z vaší strany stala chyba, neboť závadu jste měla písemně sdělit vlastníkovi objektu, v tomto případě BD ( odst. 3, §17), tím by bylo nahlášení nefunkčního vodoměru prokazatelné a vlastník by musel situaci řešit. Vámi uváděný argument, že vodoměry nikdo 5 let nekontroloval neobstojí, neboť platnost úředního ověření vodoměru na studenou vodu jako stanoveného měřidla je 6 roků. Z uvedených skutečností lze dovodit pouze jedniné řešení a to reklamovat provedené rozúčtování.