Nefunkční vodoměry.

  1. ARTAV
  2. Nefunkční vodoměry.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,pronajímám byt 5ti členné rodině již 3 roky. První dva roky byly hodnoty na vodoměrech v normě (okolo cca 40 m3/rok za SV a cca 35 m3/rok za TUV). Třetí rok se vodoměry "zbláznily" a ukazovaly 140 m3 za SV a zápornou hodnotu za TUV. Dali jsme je vyměnit a zkontrolovat. Plomby byly neporušené a vodoměry byly určeny za vadné, nikoli za úmyslně poškozené. Nyní po mně chce Společenství vlastníků 140 m3 SV a 94 m3 TUV. Nejsou mi schopni vysvětlit, jak těmto číslům došli a nechtějí akceptovat mou reklamaci. Můžu vodu nezaplatit? Vystavuji se nějakým postihům? Mám písemné potvrzení, že vodoměry byly vadné. Jak se určuje spotřeba? Podle směrných čísel nebo podle průměru minulých dvou období? A kolik činí spotřeba podle směrných čísel?

Odpověď na otázku

Úvodem je nutné konstatovat, že Vámi uváděné údaje o roční spotřebě pro 5-ti člennou rodinu ve výši 40m3 (SV) a 35m3 (TuV) jsou podezřele nízké. Obvyklé jsou minimálně dvojnásobné hodnoty.V případě poruchy vodoměru se rozúčtování provádí:TuV – spotřební složka se za dobu poruchy stanoví podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období (§6, odst. 4 vyhlášky č. 372/2001Sb.),SV – dle dohody mezi dodavatelem (SVJ) a spotřebiteli účastnícími se tohoto rozúčtování (cenový výměr č. 01/2010 ). Dohoda tudím musí obsahovat i způsob rozúčtování v případě poruchy vodoměru. Obvykle se použijí spotřeby předchozích období nebo směrná čísla roční potřeby vody.Na otázku, zda se vystavujete postihu při nezaplacení, musíte hledat odpověď na jiných odborných portálech zabývajících se občansko-soudním právem.