Neplatné vyúčtování.

  1. ARTAV
  2. Neplatné vyúčtování.
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Mám dotaz, zda platit vyúčtování služeb, které vycházelo z hodnot naměřených vodoměry bez platného úředního ověření a poté se domáhat jeho neplatnosti u soudu? Nebo vyúčtování nehradit a počkat na reakci majitele. Nebo uhradit jen část vyúčtování bez sporných nákladů na vodu? Majitel objektu mou reklamaci neuznal i přes fakt, že vyúčtování služeb vychází z vodoměrů s prošlým úředním ověřením. A trvá na platnosti vyúčtování, jelikož si nechal vodoměry ověřit zkušebnou a údajně i bez certifikátu měřili správně. Jak mám nyní postupovat?

Odpověď na otázku

Vážený pane, na stránkách odpovědny ARTAV naleznete odpověď na podobný dotaz z 27. 6. 2012. Otázka zaplacení či nezaplacení služeb neodpovídá zadání odpovědny tj. „dotazy z oblasti rozúčtování nákladů za spotřebu tepla a vody mezi konečné spotřebitele“ a proto Vám nemůžeme dát kvalifikovanou odpověď. Nejednotnému názoru na řešení tohoto problému odpovídá i rozsáhlá diskuse na Váš dotaz z 30.8.2012 na portálu SVJ. Dle našeho názoru je rozhodující nájemní smlouva, která by měla tyto případy řešit.

Menu