Nereálné náměry na kalorimetrech v bytech – vyúčtování

  1. ARTAV
  2. Nereálné náměry na kalorimetrech v bytech – vyúčtování
ostatni

Text otázky

Dobrý den,jsme bytový areál s 11 vchody a 94 jednotkami (SVJ). 1 kotelna a výměničky ve vchodech. Vyúčtování tepla je standardní: 60/40 teplo/teplá voda, z čehož teplo je děleno 60/40 na poměrový kalorimetr v každé jednotce/rozpočet na plochu bytu. Započítáván je také polohový koeficient.První celoroční vyúčtování úkázalo neúměrné rozdíly v náměrech na kalorimetrech, od 0 do 30GJ. Velké množství bytů má naměřeno téměř nulu. Jedním z důvodů je sousedství některých bytů s výměničkami nebo s kotelnou, dalším nejspíš chyba v kalorimetrech nebo zapojení okruhu vody. Dále také je v několika případech situace, kdy totožné byty mají naprosto rozdílné náměry (2 vs. 8, 0,6 vs. 6, apod.), a to nijak nesousedí se zdrojem tepla. Dá se předpokládat (u mnoha to tak je určitě), že všechny byty jsou vytápěny standardně, v běžném rozmezí teplot. V součtu na kalorimetrech nebylo naměřeno více než 50% využitého tepla (již započítány venkovní ztráty). Po rozpočtu ceny za 1GJ je tato cena velmi vysoká a dochází ke stavu, že byty s reálným náměrem mají platit velkou část tepla bytům s nereálně malým náměrem. V mnoha případech také neplatí úměra: malý náměr = malá spotřeba, velký náměr = velká spotřeba. Otázkou tedy je: Je možno automaticky přejít na vyúčtování pouze na plochu bytu, a to ze zjevného důvodu nemožnosti měřit skutečné spotřeby v jednotlivých bytech? Je možné toto udělat bez dalšího hlasování Sdružení, které si ale před časem odhlasovalo stávající způsob účtování (nutnost 75% souhlasu)? Tehdy ale nebyly jakékoliv zkušenosti s reálným provozem.Děkuji

Odpověď na otázku

Podle Vašeho popisu jde nejpravděpodobněji o chybu bytových měřičů tepla, respektive jejich nesprávnou montáž. Nelze vyloučit ani záměrné ovlivnění některých měřičů, které by mohla odhalit kontrola montážních plomb.Je-li ve vašem domě pouze jedna centrální stoupačka, na kterou jsou napojovány bytové okruhy a nejsou bez měření připojena žádná otopná tělesa na temperování společných prostor, tak nemůže být součet bytových měřičů tepla pouze 50% celkové spotřeby dle fakturačního měřiče tepla. Je to jen důkazem toho, že naměřené hodnoty v bytech jsou nedůvěryhodné.V tom případě není jiná možnost než rozúčtování provést podle započitatelné podlahové plochy. Potřebujete-li k jednorázovému rozúčtování podle plochy souhlas shromáždění vlastníků, to záleží na stanovách vašeho SVJ, ale podle mého názoru je to v kompetenci výboru SVJ. Jde o nutnost operativního rozhodnutí, ke kterému je obtížné a zdlouhavé svolávat shromáždění vlastníků. Nic se tím nezmění na dříve schválené zásadě rozúčtování podle (funkčních)měřidel.Za správnou funkci měřičů odpovídá vlastník objektu, který by měl zjištěné chyby co nejdříve reklamovat u dodavatelské firmy.Vlastník také odpovídá za správné provedení rozúčtování – bez ohledu na to, zda je provádí sám anebo je nakupuje u specializované firmy.Doporučuji proto reklamovat měřidla, resp. jejich instalaci u dodavatele a revidovat popř. i způsob rozúčtování. V případě, že si vlastník objektu (vaše SVJ) provádí rozúčtování svépomocí, doporučuji využít služeb firem, které se touto činností zabývají profesionálně. Možnost výběru lze získat například na http://artav.cz/seznam-clenu.html