nesprávně stanovené koeficienty a reklamace vyúčtování

  1. ARTAV
  2. nesprávně stanovené koeficienty a reklamace vyúčtování
ostatni

Text otázky

Na můj poslední dotaz jste odpověděli,že důvodem nespokojenosti vlastníků krajových bytů s vyúčtováním tepla jsou nesprávně stanovené koeficienty zohlednění polohy.Na základě reklamace k nám do bytu posílá firma, která rozúčtování provádí, servisního technika z důvodu kontroly nastavení měřičů tepla v bytě. Co konkrétně by,prosím, měl provést a na náklady koho bude toto provedeno? Jde o první celou topnou sezónu. Děkuji.

Odpověď na otázku

Otázku, co bude servisní technik konkrétně provádět, by bylo nutno položit tomu, kdo jej na kontrolu posílá.Předmětem kontroly by mohly být následující věci:1) umístění indikátoru na otopném tělese2) přitažení kotvících šroubů3) typ, velikost a výkon otopného tělesa4) pokud jde o elektronické indikátory s přednastavením (např.fy TECHEM) správné nastavení všech koeficientů dle čSN EN 834 a korekce napolohu místnosti v domě. Stanovení tohoto posledního koeficientu je poměrněnáročné a vhodné je dělat na základě projektu ÚT, případně výpočtu tepelných ztrát všech místností v domě.Na všechny výrobky je zákonná záruční lhůta dva roky. K povinnostem dodavatele patří zajistit, aby výrobek fungoval správně, tak jak má.Zjištění jakékoli závady ve výše uvedeném výčtu kontrol je důvodem k reklamaci a nápravu musí zajistit dodavatel na vlastní náklady.