Nestejné ceny TUV.

  1. ARTAV
  2. Nestejné ceny TUV.
ostatni

Text otázky

Není mi jasné proč při výpočtu TUV podle vyhl. 372/2001 mají doplácet majitelé větších bytů s malou spotřebou na majitele menších bytů s větší spotřebou. V naší kotelně vyrobíme 1m³ TUV za 160 Kč (včetně 20 Kč/m³ za surovinu).byt 1+1 (36m²) odběr 40m³ zaplatí 139,26 Kč/m³ byt 2+1 (52m²) odběr 30m³ zaplatí 158,95 Kč/m³ byt 3+1 (72m²) odběr 20m³ zaplatí 203,05 Kč/m³ Přestože majitel malého bytu využívá společnou kotelnu daleko více než majitel velkého bytu platí v tomto případě o 63,79 Kč za 1m³ TUV méně !!! V každém případě, kdo šetří musí dotovat ty co nemají ze spotřebou žádné starosti. NEPOCHOPÍM!Děkuji za odpověďMatonoha Karel

Odpověď na otázku

Rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody, je-li připravovaná společně,se řídí vyhláškou MMR č.372/2001 Sb. Zde je stanoveno, že náklady na teplopro ohřev teplé vody se dělí na základní a spotřební složku a to v pevněstanoveném poměru 30% : 70%. Zatímco výše spotřební složky je odvozena odnáměru bytového vodoměru TUV, složka základní je vypočtena z velikostipodlahové plochy bytu a není v žádné relaci k množství odebrané teplé vody.Na vysvětlení, proč je takto postupováno, lze předložit následujícíinformace. Za obvyklých okolností je spotřeba tepla pro ohřev TUV asi 0,3GJ/m3. Přibližně 2/3 z této spotřeby představuje teplo potřebné k samotnémuohřevu studené vody na teplou, zbývající 1/3 představuje nezbytnou dotaci kekrytí cirkulačních ztrát. Tyto ztráty však představují příspěvek k celkovétepelné bilanci objektu, jinými slovy, podílejí se na celkovém vytápěníobjektu. Jelikož na vytápění objektu participují koneční spotřebitelé vpoměru podlahových ploch (není-li měřena spotřeba, pak stoprocentně, je-liměřena, pak v závislosti na velikosti základní složky), je základní složkapro teplo pro ohřev teplé vody vázána na podlahovou plochu. Její výše (30%)pak koresponduje s obvyklým podílem tepla nezbytného ke krytí cirkulačníchztrát.