Nestejné termíny odečtů pro ÚT a TUV

  1. ARTAV
  2. Nestejné termíny odečtů pro ÚT a TUV
ostatni

Text otázky

1) Lze souhlasit s nestejnými termíny odečtů pro ÚT a TUV u každé ze tří odlišných SVJ, připojených na společný přívod z výměníku, jejichž podíly z celkového odběru pouze kdosi kdysi procentuálně rozhodl, a k tomu ještě není plněna nutná podmínka zjištění celkové sumy podílů jednotlivých bytů v nejkratším časovým rozpětí mezi odečty? Máme potom věřit výsledným rozúčtováním?

Odpověď na otázku

Je vždy lepší, když odečty všech měřidel a indikátorů ve zúčtovací jednotce jsou provedeny v kratším čase, pokud možno během jednoho týdne. Váš případ by bylo nutno posoudit individuálně se znalostí konkrétních podmínek.