Neumožnění odečtů.

  1. ARTAV
  2. Neumožnění odečtů.
ostatni

Text otázky

Neumožnila jsem pověřené osobě vstup do svého bytu k provedení odečtu elektronických indikátorů tepla a měřáků spotřeby vody za rok 2006. Pouze jsem naměřené hodnoty předala písemně se svým podpisem domovníkovi. Hrozí mi za tento postup sankce? Jsem majitelkou bytu v družstevním domě, ostatní jsou nájemníky.

Odpověď na otázku

Je lhostejné, zda jste majitelkou či nájemnicí bytu. Vaše povinnost umožnit odečty je v obou případech stejná a vyplývá z ustanovení vyhlášky č.372/2001Sb. §4, odst. 7 a §5, odst. 7.Současně s odečtem se navíc u elektronického indikátoru topných nákladů(EITN) musí dle EN 834 provádět i kontrola plomby a jeho umístění a při odečtu vodoměru TUV, případně i SV musí být rovněž provedena kontrola neporušenosti plomb a správné polohy instalace vodoměrů dle zák. č. 505/1990 Sb.Pokud jste v požadovaném termínu předala odečtené stavy vodoměrů i EITN, může, ale také nemusí druhý majitel či správce domu tyto údaje akceptovat.Otázkou také zůstává, zda jste na EITN odečetla správné hodnoty. Ty se v naprogramovaný den odečtu překlopí do vnitřní paměti indikátoru a odečítač si je správnou manipulací z paměti vyvolá a následně odečte.