Neumožnění odečtu spotřeby SV na podružném vodoměru

  1. ARTAV
  2. Neumožnění odečtu spotřeby SV na podružném vodoměru
ostatni

Text otázky

Dobrý den, Shromáždění SVJ rozhodlo o instalaci rádiových modulů k dálkovému odečtu spotřeby vody v bytech. Jeden vlastník to odmítl, k fyzickému odečtu nás nepustí a zasílá jen foto příslušných vodoměrů. Umožňuje nám zákon akceptovat fotky vodoměrů, když Shromáždění rozhodlo o odečítání pomocí modulů a zákon říká, že …vlastník je povinen umožnit odečet…? Jestliže nám to zákon neumožňuje - což si myslím -, jakou spotřebu mu máme účtovat? Děkuji

Odpověď na otázku

Vycházejte ze zákona č. 67/2013 Sb, (text najdete na stránkách www.artav.cz v části odkazy-legislativa) kde v §6, odst.(4) se uvádí, že “ Neumožní-li příjemce služeb instalaci vodoměrů na teplou vodu nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.“​To však platí jen pro rozúčtování spotřeby teplé vody. Účtování spotřeby studené vody je řešeno v §5, bez jakýchkoli podrobnějších pravidel. ​Pro účtování studené vody je potřeba, aby SVJ přijalo vlastní pravidla. Ministerstvo již deset let odmítá návrhy ARTAV na vydání obecně platných pravidel i pro studenou vodu.

Menu