Neumožnění odečtu vody a tepla při užití kalorimetrů, sankce

  1. ARTAV
  2. Neumožnění odečtu vody a tepla při užití kalorimetrů, sankce
legislativa

Text otázky

Podle informace MMR, / se na domy kde se voda ohřívá v bytových výměnících, ne centrálně , nevztahuje vyhl. o rozúčtování. Můžete tedy vytvořit svá pravidla a pevnou část nákladů na teplo rozpočítat samostatně stejným dílem na každý byt ? máme od ministerstva dopis, který potvrzuje , že vyhl. o rozúčtování tepla se vztahuje pouze na domy, kde je teplá voda ohřívána centrálně / na další dotazy ministerstvo již nereaguje

Odpověď na otázku

Současná pravidla pro účtování nákladů na vytápění (zákon 67/2013 Sb. a vyhl. 269/2015 Sb.) nepočítají s možností, že v některých domech jsou instalovány bytové výměníky tepla a v bytech jsou jen měřiče spotřeby tepla, které měří teplo spotřebované na vytápění i na ohřev teplé vody a vodoměry na studenou vodu, která je spotřebovávána jako studená i jako teplá.

V těchto případech může vlastník domu dohodnout s většinou uživatelů bytů vlastní pravidla pro rozúčtování a účtovat vodu a teplo podle nich. Lze se inspirovat v Pravidlech ARTAV, uvedených ke stažení na stránkách www.artav.cz v části ODKAZY.

Použít vlastní pravidla je možné až pro účtovací období, které začne po sjednání nových pravidel s nadpoloviční většinou uživatelů bytů.

-japo-

Menu